služby OLH

Spolupráce s odborným lesním hospodářem je pro vlastníky lesů bez odpovídajícího vzdělání a zkušeností zcela zásadní. Odborný lesní hospodář by měl především naslouchat potřebám a zájmům vlastníka lesa. Na základě toho by měl navrhovat odpovídající hospodářská opatření. Ty musí být v souladu s lesním zákonem, ale také efektivní a vždy by měly vést k celkovému zlepšování stavu lesa.

Ve spolupráci s odborným lesním hospodářem má povinnost spolupracovat každý vlastník lesa. Pro vlastníky lesa do 50 ha jeho činnost hradí stát. Větší vlastníci si jeho činnost hradí sami na základě smlouvy.

Každý vlastník má možnost vybrat si odborného lesního hospodáře dle vlastního uvážení. Podmínkou pro výkon funkce odborného lesního hospodáře je platná licence, jejíž vydání je vázáno na splnění poměrně přísných podmínek (§ 41 a § 42 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích).