služby v lesnictví

Pro vlastníky lesů jsme schopni nabídnout komplexní péči o jejich lesní majetky. Jedná se především o:

- Úklid klestu a potěžebních zbytků

- Výstavbu oplocenek

- Zalesňování ruční i mechanizované

- Výchovné zásahy (prořezávky, probírky do 40 let)

- Těžbu a přibližování dříví vlastními mechanizačními prostředky

Po dohodě je možné zajistit také komplexní administraci dotací do lesů (PRV 2014-2020 a dotací na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.).