ořez stromů

K dalším činnostem z oblasti arboristiky patří především ořezy stromů.

Volba typu a míry řezu je vždy volena dle aktuálního stavu dřeviny a požadavku na stav cílový. K nejčastějším důvodům řezu patří zajištění provozní bezpečnosti dřevin, opatření zajišťující prodloužení života stromu, zajištění podchozích a podjezdných výšek. K velmi podstatným a ve velké míře opomíjeným zásahům pak patří řezy výchovné, popřípadě zdravotní, které jsou při správném provedení schopny zabránit řadě budoucích vývojových problémů a tím i ušetřit nemalé finanční prostředky zákazníka.

U vybraných stromů jsme dále schopni v případě potřeby zajistit instalaci bezpečnostních vazeb, a to jak dynamických, tak i statických. Tato opatření se využívají u cenných stromů, u nichž je žádoucí zajištění co nejdelšího setrvání na daném stanovišti a u nichž je odborníkem stanoveno riziko rozlomení kosterních částí koruny.

Při provádění řezů se řídíme platnou legislativou ČR a arboristickými standardy vydanými AOPK ČR