údržba zeleně produktovodů a liniových staveb

Díky nadstandartnímu technickému zázemí a zkušenostem z oblasti lesnictví jsme schopni zajistit i objemově náročnější akce při likvidaci dřevin kolem Technické veřejné infrastruktury a liniových staveb.

K prováděným úkonům patří především:

  • Ořezy dřevin kolem el. sítě
  • Kácení dřevin, včetně rizikového kácení (el. síť, komunikace, budovy, vodoteče, …)
  • Plošné vyžínání porostů
  • Odstraňování náletových dřevin, v případě nutnosti včetně chemického ošetření
  • Likvidace vzniklého materiálu včetně nakládky a transportu větších objemů dřeva
  • Odfrézování vzniklých pařezů